Välkommen hit!

Argaladei är en förening för natur- och friluftsintresserade som vill verka för ett resursbevarande samhälle. Inom Argaladei ordnar vi aktiviteter som t.ex. sommarläger, hantverksträffar och paddelfärder. Alla medlemmar är varmt välkomna att ordna och bjuda in till aktiviteter. Vi medlemmar skapar föreningen tillsammans!

Tips! Massor med vackra bilder från Argaladeis historia på www.bengtakelundgren.com/argaladeihistory


Årsmöte 24 april 2022

Kallelse till digitalt årsmöte kl.10.00 24 april 2022. Årsmöteshandlingarna finns att tillgå senast 3 april (3 veckor före årsmötet). För att ta del av dem, maila till Argaladei.nu@gmail.com

Du kan delta såväl digitalt (anmäl senast 23/4) eller fysiskt på plats (anmäl senast 20/4). Anmäl till argaladei.nu@gmail.com eller kontakta Annika Waldén på 076 793 09 08 Dagen före årsmötet kommer det även att vara en träff i Bergslagen, se kalenderaktivitet.

För att delta i årsmötet behöver medlemsavgiften vara betald. 200 kr per hushåll eller 100 kr enskilt medlemskap. Skriv namn, adress och e-postadress! Sätt in avgiften på plusgirokontot.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

argaladeis_verksamhetsplan_2022.pdf


Vårträff 23-24 april

Välkommen på vårträffen “Fåglar och friluftsmat” på Lejonbacken vid Norasjön med Argaladei 23 – 24 april samt till årsmötet på söndagen den 24 april kl. 10.00 fysiskt eller digital

En helg med tema friluftsmat och vårfåglar.

TRYCK PÅ RUBRIKEN HÖGST UPP FÖR ATT LÄSA VIDARE.


Sommarläger 9-16 juli 2022

Argaladeis sommarläger blir den 9-16 juli i Bergslagen. Anmälan och frågor skickas till Annika Waldén och Jan Myhlback på argaladei.nu@gmail.com

Mer information kommer!


Höstträff 17-18 september 2022

I höst planeras en träff i Aspöja i St. Annas skärgård. Begränsat antal deltagare. Mer information kommer!


Digital bokcirkel: Friluftslivets pedagogik - start 30 januari 2022

Vi läser boken Friluftslivets pedagogik av författarna Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell och diskuterar boken digitalt varannan söndag kväll. Cirkeln är en fristående fortsättning från förra årets cirkel med de kapitel som ännu är olästa. Nya deltagare och gamla är välkomna!


Höstträff: skogsträdgårdar och skogar i Stjärnsund 2-3 okt 2021

Under helgen bjuds en guidning om skogsträdgården Mångfaldsträdgården och andra projekt som drivs av föreningen Permakultur Stjärnsund. Vi gör en vandring