Årsmöte & aktiviteter 28-30/9

Välkommen till årsmöte för föreningen Argaladei sista helgen i september 28-30/9 2018 på Sjöviks folkhögskola!

Bild från årsmötet 2016 då det var jubileumsårsmöte

(Tryck på rubriken för mer info om praktisk information, verksamhetsplan och dagordning för årsmötet.)

Fredag 18.00-20.00 Ankomst, inkvartering i klassrum (golvlogi, madrasser finns) alt. tält för den som önskar. 20.00 Kvällsfika i Timmerstugan.

Lördag 08.00 Frukost vid Timmerstugan 09.00 Här finns möjlighet att delta i aktiviteter, kanotbalett och hantverk. Det kommer finnas ull och kardor, kanske vill du göra något helt annat, eller bara umgås? Gör det du gillar. Fika vid elden för alla. 13.00 Lunch (enkel soppa och bröd) 14.00 Fortsättning på förmiddagens aktiviteter 16.00 Fika 16.30 Tid för matlagning över öppen eld. Grytor, stekpannor mm finns att låna på plats. 19.00 Gemensam middag med knytkalas och sång Ev. Bastubad i den fina vedeldade bastun på Sjöviks Folkhögskola!

Söndag 08.00 Frukost 09.00 Årsmötesförhandlingar i Timmerstugan. Fika med lunchsmörgås. 14.00 Avslutning av årsmötet

Praktiskt information

Logi: Golvlogi/eget tält. Ta med lakan och sovsäck. Ta också med egen mugg, skål, sked och täljkniv. Toalett, men ej dusch, finns. Årsmötet hålls bara några meter från badplats. Transporter: Du kan i samband med anmälan beställa skjuts från och till järnvägsstationen i Avesta/Krylbo till en mindre kostnad. Övrig samåkning organiseras genom föreningens Facebooksida. Det går också bra att kontakta ordförande.

Ytterligare information: Frågor kan ställas på Facebook-sidan eller genom att kontakta ordförande. Årsmöteshandlingar (ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, verksamhets- och budgetförslag) kan beställas.

Anmälan: Anmäl dig senast lördagen den 22/9 genom ett mail eller telefonsamtal/ telefonmeddelande till: ordförande Annelie Hilmerby, tfn 070-7980157, eller e-post: annelies.adress@telia.com Meddela då även om du har några särskilda behov gällande mat.

Avgift för deltagande under helgen är 300 kr för vuxen med inkomst, skolungdomar och inkomstlösa 100 kr för hela helgen. Anmälningsavgiften betalas på plats eller sättas in på föreningens PG-konto 32 29 58-0 (Glöm ej att ange avsändare!)

Frukost och fika på lördag, lunch på lördag och fika med lunchsmörgås på söndagen ingår samt golvlogi eller tältplats. Kvällsmaten fixar vi tillsammans genom att bidra till knytkalas. Deltar du enbart under söndagens årsmötesförhandlingar kostar det ingenting. Hoppas vi ses! /styrelsen

Kom ihåg att betala in din medlemsavgift. Betala in 200 kr på föreningens plusgirokonto (Argaladei, PG: 32 29 58-0). Kom ihåg att ange ditt namn och adress! Du kan även betala kontant när du kommer till årsmötet. Om du redan har betalat, t.ex. under sommarlägret, kan du förstås bortse från detta meddelande.

Argaladeis verksamhetsplan 2018-07-01 - 2019-06-30

Styrelsemöte och hantverksträff med tema ull, på Tomasboda i oktober / november 2018

Höstpaddling i Ångermanland.

Småvandring på lugnt vis (anpassad barnaktivitet).

Arkivdag i Västerås

Kanotseminarium i maj på Sjöviks folkhögskola.

Sommarläger 2019, en vecka under sommaren (juli/ augusti) . En verksamhet för alla åldrar. Aktiviteter: hantverk och friluftsliv.

Dagordning för Argaladeis årsmöte

 1. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 2. Fastställande av mötesordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare/rösträknare för mötet
 4. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 5. Behandling av föreningens bokslut samt revisorernas utlåtande
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Fastställande av styrelsens storlek
 8. Val av styrelse
 9. Val av två revisorer, samt minst en revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet. Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om stadgeändring. Att stryka meningen ”Föreningen verkar för sin målsättning bl.a. genom att driva ett nätverk på internet, där också icke-medlemmar kan ansluta sig.” ur §1.Till att ändra rubriken på §1 från ”Föreningens namn och målsättning” till ”Syfte”. ( Se bifogad dokument)
 12. Behandling av eventuella nya frågor
 13. Beslut om medlemsavgiften
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

Förra årsmötet

Bilder med paddling, matlagning och tårtätning från förra årets årsmöte finns på Argaladeis instagram: https://www.instagram.com/p/BZtTd-KgNmz/?taken-by=argaladei.nu