**Argaladeis årsmöte 28 mars 2021**

Anmäl dig till argaladei.nu@gmail.com Senast anmälan är 21 mars.

Du får länk till årsmötet och årsmöteshandlingar via mejl. Årsmöteshandlingar finns att tillgå senast 3 veckor före årsmötet. För att ta del av dem, maila till argaladei.nu@gmail.com Finns även att få på årsmötet. Förslag och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 februari. Beslut om stadgeändring är föreslaget - se årsmöte 2020. Stadgeändringen innebär att årsmötet flyttas till våren.

Årsmötesplats: På grund av Corona-pandemin måste årsmötet bli digitalt. Den hålls av representanter från styrelsen i Lindesberg. Vi andra ansluter digitalt via en länk i ett digitalt mötesverktyg: Teams. Merparten av föreningens aktiviteter äger rum under sommaren så för att förenkla det ekonomiska i föreningen, fattades ett första beslut att ändra när verksamhetsåret börjar och slutar. Det nya verksamhetsåret är därför från januari till december. Hösten fick ett kortare verksamhetsår än ett år, enligt följande: 2020-07-01 – 2020-12-31 och därefter kommer nästa verksamhetsår att vara 2021-01-01 – 2021-12-31