Medlemsbrev till Argaladeiare!

Länk till medlemsbrevet som PDF

Hej! Vi tackar för ditt medlemskap och vi hoppas att du vill fortsätta att stötta föreningen Argaladei med ditt medlemskap under 2021. Medlemskapsavgiften för år 2021 är 200 kr. Vi fortsätter tillsammans arbeta för kulturanknutet friluftsliv på naturens villkor. I år planerar vi för sommarläger under förutsättning att Pandemin tillåter det. Andra aktiviteter är studiecirklar om friluftsliv under våren. Läs mer här genom att klicka ovan på rubriken Medlemsbrev…

Tidskriften Väglöst, som varit subventionerad till våra medlemmar gör ett uppehåll och vi kan därför inte erbjuda Väglöst som tillägg till ditt medlemskap i Argaladei. Vi tackar Väglöst-redaktionen för ett fint samarbete. De 16 nummer av tidningen Väglöst som är utgivna under de senaste åtta åren finns att läsa på vaglost.se. Väglöst är en tidning om naturligt friluftsliv och har som mål att inspirera till ett friluftsliv i samklang med naturen och till debatt kring hur människan förhåller sig till sin omvärld.

Medlemsavgift Alla i ett hushåll ingår i samma medlemskap, 200 kr medlemskap i Argaladei för år 2021. Skriv namn, adress och mailadress! Sätt in avgiften på Plusgirokonto 32 29 58-0 200 kr kan vara mycket pengar av olika orsaker. Hör av dig till argaladei.nu@gmail.com om du vill vara medlem men inte har råd med avgiften.

Frågor: Har du frågor om betalningen kan du kontakta vår kassör hallstrom.peter@gmail.com

Skriv till: argaladei.nu@gmail.com så skickar vi ett medlemsbrev där du får veta mer om vad som är på gång i föreningen.