Sommarläger i Dalsland 2019

Lägerplats: Vid norra Bullaresjöns strand på en plats som heter Sigfridshogen.

Datum: 20-27 juli.

Anmälan till: risaeng@gmail.com senast 15 maj. Frågor till mejl eller sms 072 5596689 skriv vem du är så ringer vi upp. /Håkan och Maria Kärnbo Johansson, Argaladei.

Länk till Facebook-evenemang www.facebook.com/events/290583751608069/

Bilder från 2018 års sommarläger. Fler bilder från fjolårets sommarläger finns att se under fliken utfärd.

KLICKA PÅ RUBRIKEN FÖR ATT LÄSA MER!

Vi kommer att vara i Bohuslän i gränslandet till Norge och till Dalsland. På platsen finns det bra ytor för tält, det finns en strand för bad och en liten ”älv” (med Bohusländska mått mätt) med fors. Inom paddlingsavstånd finns ett större vattenfall på den norska sidan av gränsen.

Lägret kommer att hyra in 3 kanoter för lägerdeltagare att använda.

GPS kordinater: Lattitud 58 o 49’49.69*N, Longitud 11 o 34’40.25*O

Marken, och vägen, dit vi ska vara är privatägd av flera markägare, som har gett sitt medgivande att vi får ha läger på där. Detta under förutsättning att vi beter oss enligt

”Argaladeis uppförandekod” med naturligt friluftsliv, är rädda om naturen, hanterar eld och matlagning på ett säkert sätt och städar upp efter oss så att spåren efter oss får möjlighet att ”suddas ut” inom några månader efter att vi varit på platsen.

Aktiviteter: Alla som har idéer om tänkbara aktiviteter under veckan är välkomna att ta med material och genomföra detta med dem som vill delta. Ta också gärna med sånger och instrument, egna farkoster (dock inga bensindrivna eller snabbgående båtar) m.m.

Vägbeskrivning: Från Åmål väg 164 mot Strömstad, efter vägskylt mot Älelien -åk ytterligare ca en km på 164 tills du ser liten gammal skylt på höger sida, till Sigfridshogen sväng in där och följ någon markering som vi sätter ut. Om du kommer ner till överfarten över Bullaresjöarna vid Långevallsälven så har du åkt för långt, å andra sidan är detta en bra plats att utgå ifrån om man vill lägga i kanot och paddla till platsen, var det är lämpligt att parkera då är inte klart ännu men det kan vara tänkbart att parkera på den västra sidan av Långevallsälven vid ett gammalt stenhuggeri och en befintlig men inte allmän badplats. Om du kommer från söder sväng av vid Hällevadsholm mot Bullaren, när du har passerat Bullaren kommer du till vägskylt mot Åmål, åk österut mot Åmål. Du passerar strax Långevallsälven (se ovan) fortsätt mot Åmål på väg 164 ca 2 km till skylt på vänster sida mot Sigfridshogen sväng in där och följ någon markering som vi sätter ut. Om du kommer till skyltar där det står Älelien, Fagerhult och annat så har du åkt för långt.

Deltagaravgift: 300 kr per vuxen och 100 kr per barn, studerande och pensionär +medlemsavgift 200 kr per hushåll (eller 300 kr om man vill ha en prenumeration på tidningen Väglöst) betalas till

Plusgirokonto 32 29 58-o före den 1 juli. Märk ”Sommarläger 2019”, efternamn, antal vuxna och barn och medlemsavgift om du/ni inte betalar detta separat. Ta med eget tält, utrustning och mat för hela veckan + kvällsfika (ett paket kakor eller liknande) till en kväll.

På lägret har vi fokus på upplevelsen att vara i naturen och umgås med varandra. Argaladei vill ge berikande friluftsupplevelser därför har vi en restriktiv hållning till användande av mobiler, internet, datorer, headset m.m. Om man måste ringa så kan man gå undan, ingen ska behöva känna sig utanför på grund av att andra spelar dataspel. Lägret är alkohol och drogfritt.

För att uppnå lägerkänsla: - Planera maten så att du helst inte behöver åka ifrån lägret för att handla. - Varje deltagare är viktig, allas erfarenheter och tankar är viktiga och alla är medansvariga för lägerveckan. - Alla är välkomna med aktiviteter och innehåll till lägret. Ett forum på varje kvällssamling finns för att kunna bjuda in till aktiviteter. Miljöpolicy Planera dina inköp så att det helst räcker hela veckan och om ni måste åka bil någonstans - samåk. Alla ansvarar för sina egna sopor, tänk på att ta med påsar för sopsortering och se till att det blir så lite sopor som möjligt. Innehåll Kulturaktiviteter t.ex måleri, hantverk, musik, teater. Friluftsaktiviteter utifrån platsens möjligheter t.ex vandring, paddling, klättring, live, lekar.

Vad är ett sommarläger Under sommarlägret kan det finnas inplanerade aktiviteter men det är deltagare som i huvudsak gör lägret tillsammans. T.ex kan man ta med sig sin kanot och låna ut eller lära ut hur man målar akvarell. Gemensamma samlingar är en viktig del. Vi bjuder in varandra till delaktighet så att ingen känner sig utanför. Lägret sker till ett lågt självkostnadspris, med en liten buffertsumma för det oförutsedda. Blir det pengar över spars de till ett kommande läger. I avgiften ingår lägerhyra, omkostnader för lägret samt kaffe och the o.dyl. Omkostnader kan också vara material för någon aktivitet eller några kanoter etc.

/Håkan och Maria Kärnbo Johansson, Argaladei.