Bli medlem

Alla i ett hushåll ingår i samma medlemskap, 200 kr medlemskap i Argaladei för år 2022. Enskild medlem kan betala 100 kr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skriv namn, adress och mailadress!

Sätt in avgiften på Plusgirokonto 32 29 58-0

Om inte informationen ryms i samband med betalningen, så ange ditt namn och skicka samtidigt ett meddelande till vår kassör med motsvarande uppgifter. Epost: hallstrom.peter@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200 kr kan vara mycket pengar av olika orsaker. Hör av dig till argaladei.nu@gmail.com om du vill vara medlem men inte har råd med avgiften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – -

Frågor: Har du frågor om betalningen kan du kontakta vår kassör hallstrom.peter@gmail.com.