Bli medlem

100 kr per person, för medlemskap i Argaladei för år 2023. Medlemsavgiften ska betalas från och med det år man fyller 19 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skriv namn, adress och mailadress!

Sätt in avgiften på Plusgirokonto 32 29 58-0

Om inte informationen ryms i samband med betalningen, så ange ditt namn och skicka samtidigt ett meddelande till vår kassör med motsvarande uppgifter. Epost: hallstrom.peter@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 kr kan vara mycket pengar av olika orsaker. Hör av dig till argaladei.nu@gmail.com om du vill vara medlem men inte har råd med avgiften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – -

Frågor: Har du frågor om betalningen kan du kontakta vår kassör hallstrom.peter@gmail.com.