På ojämn mark

Berättelser från vårt friluftsliv som på något sätt har koppling till Argaladei.

Tips på hur du går till väga:
  • Tänk på när du skriver att det skall framgå att det är DIN upplevelse som du skriver om. Andra kan ha upplevt det annorlunda.
  • Sånger, dikter, sagor och andra texter är också mycket välkommet. Var tydlig vid inskicket vad det är så inte en saga kan misstas för verklig händelse.
  • Skriv allt i löpande text och om det finns bilder så skriv [bild1] där bilden skall vara och bifoga bilden (med namn bild1.jpg) i mejlen.
  • Skicka text och bilder till paojamnmark@gmail.com

All text kommer att korrekturläsas och redigeras av en liten grupp (Maria, Ann-Charlotte, Håkan och Ken).
När texten publicerats så meddelar vi er och ber er kontrollera att det blivit bra.
Vi ser verkligen fram emot din berättelse oavsett vem du är.