Tidningen Väglöst

OBS! Just nu har redaktionen i Väglöst tagit paus på obestämd tid och inga nummer kommer att ges ut under 2021.

Prenumeration på tidskriften Väglöst har tidigare ingått i medlemsskapet i Argaladei.

”Väglöst är en tidning om naturligt friluftsliv. Tidningens mål är att inspirera till ett friluftsliv i samklang med naturen och till debatt kring hur människan förhåller sig till sin omvärld. Vi vill lyfta fram det fantastiska med den allt mer sällsynta långfärden och det viktiga i att kunna leva ett rikt liv med enkla medel. Vår förhoppning är också att skapa nätverk mellan personer som tillsammans vill ge sig ut på färd mot en bättre värld.”

Se mera på: www.vaglost.wordpress.com

Tidningen görs i samma anda som tidskriften Argaladei /tidigare Friluftsliv en livsstil som upphört.

Tidskriften Argaladei

Tidskriften Argaladei Friluftsliv - en livsstil har upphört. Det var en idé-, debatt- och informationsforum för friluftsintresserade, samt en idébank för ungdomsledare, lärare och andra som arbetar med friluftsliv i pedagogisk verksamhet.

Syftet var att verka för ett varsamt och naturnära friluftsliv där alla kan delta. Innehållet bestod av allt från praktiska tips till ideologisk debatt och färdberättelser. Tidskriften strävade efter att kritiskt granska bl.a. turistindustrin och det myndighetsutövande som berör friluftslivet.

Det finns gamla nummer att köpa, maila till annelies.adress(at)telia.com vid intresse!

Artikelregister

RedaktionTidningen Väglöst

Ges ut två gånger om året. Föreningen Argaladei ger under 2017 tidningen Väglöst till sina medlemmar. Medlemsavgiften i Argaladei är 150 kr per hushåll.


Friluftsliv som samhällskritik

Av: Klas Sandell

Publicerad med illustrationer som: Sandell, Klas 2004. Friluftsliv som samhällskritik. –Argaladei, Friluftsliv – en livsstil, No. 3, s. 4-7 som ingår i ett temanummer av Argaladei tidningen


Argaladei bidrar till Musikhjälpen

Argaladei bidrar till Musikhjälpen med en trerätters middag i skogen. Middagen är såld och vi tackar för hjälpen med att sprida information!


Väglöst söker material!

Vi har fått följande hälsning från Väglöst-redaktionen genom Emma Pettersson:

”Hej, tidningen Väglöst letar personer som vill berätta om eller skriva om en vinterfärd till vinternumret. Alla tips är välkomna!”

Väglöst har en grupp på facebook: https://www.facebook.com/groups/425803594167652/?fref=ts


Uttalande om gruvnäringen och mineralpolitiken

Vi i Argaladeis styrelse följer med intresse den pågående kampen kring gruvbrytning i Gállok/Kallak och instämmer i följande att-satser som nyligen antogs av en mängd organisationer med STF i spetsen:


1 2 3


Skapa ny artikel (kräver redaktionsbehörighet)