Uttalande om gruvnäringen och mineralpolitiken

Vi i Argaladeis styrelse följer med intresse den pågående kampen kring gruvbrytning i Gállok/Kallak och instämmer i följande att-satser som nyligen antogs av en mängd organisationer med STF i spetsen:

- Vi stödjer de samebyar som idag kämpar för rätten till sina renbetesmarker.

- Vi välkomnar Miljöpartiets begäran om en särskild riksdagsdebatt om gruvnäringen och mineralpolitiken.

- Vi kräver att Sveriges riksdag nu tar fram en nationell och långsiktig strategi för utvecklingen av svensk natur- och ekoturism. En näring för landsbygdsutveckling och en kraft för att värna om ett gemensamt natur- och kulturarv för oss, omvärlden och kommande generationer.

- Vi uppmanar vidare våra förvaltare av nationalparker, naturreservat och världsarv att vid sidan om friluftsliv på egen hand, även aktivt främja och informera om natur- och ekoturism. Detta för att bidra till långsiktiga hållbara arbetstillfällen runt om och i våra skyddade områden.

- Detta handlar om nya gruvor i oförstörd natur i närheten av nationalparker, världsarv, reservat och annan skyddsvärd natur. Vi säger inte nej till alla gruvor, varken befintliga som i Kiruna och Gällivare eller nya där alla inblandade parter är överens. Avgörande är att det finns en respekt och dialog mellan gruvdrift, besöks- och rennäring.